Monografija Ravlića pećina

Image

Brunislav Marijanović, Ravlića pećina – prapovijesno naselje/ Ravlić Cave – Prehistoric   settlement ( izdanje na hrvatskom jeziku sa sažetkom na engleskom jeziku).

Hrvatska franjevačka arheološka zbirka sv. Stjepana Prvomučenika Gorica i Matica hrvatska Ogranak Grude

Mostar, 2012., 230 stranica, 88 tablica, 59 slika u tekstu, 11 grafičkih prikaza, meki uvez, produženi format B5. ISBN 978-9958-0922-0-6

Monografija Ravlića pećina prapovijesno naselje, šesta je autorska knjiga prof. dr.sc. Brunislava Marijanovića, dugogodišnjeg profesora prethistorijske arheologije i pročelnika Odsjeka za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru i Mostaru. Monografija je službeno predstavljena 22.12.2012. u Gorici, Grude. Tijekom predstavljanja monografije nazočnima se u ime nakladnika obratio predsjednik ogranka Matice hrvatske mr.sc. Mario Bušić, potom kustos zbirke Franjevačke arheološke zbirke u Gorici fra Vinko Mikulić, koji su istaknuli vrijednost arheoloških istraživanja lokaliteta Ravlića pećina i nalaza deponiranih u arheološkoj zbirci u Gorici. Prof. dr. sc Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, kao glavni predstavljač istaknuo je važnost monografije za znanstvenu i širu javnost.  Na kraju predstavljanja nazočnima se obratio autor monografije, koji se osvrnuo na nastanak djela i kratku povijest istraživanja lokaliteta. Na kraju izlaganja prof. Marijanović se zahvalio sponzorima i studentima arheologije Filozofskog fakulteta u Mostaru, koji su sudjelovali na istraživanju lokaliteta od 2008. do 2010. godine.

Monografija je podijeljena u 12 poglavlja, gdje su u uvodnim poglavljima detaljno opisuje smještaj nalazišta, povijest istraživanja, metodološki pristup, stratigrafija, organizacija prostora i ljudski ostatci. Sadržaj monografije od VII. do X. poglavlja iscrpno obrađuje nalaze oruđa i keramike po fazama, kao i kulturno kronološke odnose.

U poglavlju VII. autor obrađuje fazu I. Ravlića pećine odnosno razdoblje ranog neolitika s osvrtom na oruđa od  cijepanoga kamena, kosti i rožine, te na keramičke nalaze i tehnike ukrašavanja. Za ovu fazu autor prezentira radiokarbonski datum 5630 BC (sl.44) dobiven na uzroku iz dobro dokumentiranog depozita s iskopavanja provedenog u kampanji 2010.

VIII. poglavlje monografije prezenitra fazu II Ravlića pećine odnosno razdoblje kasnog neolitika i ranog eneolitika. Ovu fazu karakterizira brojnost i raznovrsnost nalaza, gdje autor iscrpno opisuje oruđa od cijepanoga i glačanoga kamena, oruđa od kosti i rožine, nakit, keramiku, antropomorfnu plastiku, palete i nalaz pintadere. U završnom dijelu poglavlja, autor prezentira kulturne i kronološke odnose II.faze i njena tri razvojna stupnja, kao i apsolutne vremenske okvire dobivene iz uzoraka s iskopavanja 2008.-2010. Radiokarbonski datumi predstavljeni su stratigrafskim slijedom na str. 84 i to:

faza II C- kasna hvarska kultura (rani eneolitik) – Cal 3980 BC (sl.57)

faza II B- (kraj) klasična hvarska kultura – Cal 4360 BC (sl.56)

faza II B- (sredina) klasična hvarska kultura – Cal 4530 BC (sl.55)

faza II B- (sredina) klasična hvarska kultura – Cal 4990 BC (sl.54.)

faza II A- rana hvarska kultura – Cal BC 5220 (sl.53.)

Faza III Ravlića pećine odnosi se na razdoblje razvijenog eneolitika (stupanj III A) i starije faze ranog brončanog doba (stupanj III B), autor ovu fazu obrađuje u IX. poglavlju, gdje minuciozno opisuje nalaze oruđa i keramike. Nažalost, za ovu fazu autor ne donosi radiokarbonske datume odnosno apsolutne vremenske okvire, što obrazlaže na str. 102.

Poglavlje X. prezentira IV. fazu Ravlića pećine odnosno njenu mlađu rano brončanu fazu, koja je zastupljena skromnijim nalazima obzirom na prilično tanak kulturni sloj.

Radiokarbonsko datiranje uzoraka iz Ravlića pećine odrađeno je u Beta Analytic Radiocarbon Dating labaratoriju, koji se nalazi  u gradu Miami, Florida, SAD.

Na kraju monografije slijedi Zaključak na hrvatskom jeziku poglavlje XI. i sažetak cijele monografije na engleskom jeziku poglavlje XII. s 28 stranica teksta.

Tehnički knjiga je vrlo dobro opremljena, karakterizira ju dobar prijelom, tisak i pregled. Autori fotografija u tekstu su Brunislav Marijanović i Dario Vujević. Autor crteža i tehničkih ilustracija je Dario Vujević.

Monografija Ravlića pećina prapovijesno naselje predstavlja važno djelo u istraživanju prethistorijskih razdoblja Hercegovine i jadranskog zaleđa.

1 thought on “Monografija Ravlića pećina

  1. Pingback: Interreg – IPA CBC Ravlića pećina | Hercegovački arheološki portal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s