Zbornik KPB Ljubuški

Zbornik radova Kulturno povijesna baština općine Ljubuški

Zbornik radova Kulturno povijesna baština općine Ljubuški

Početkom 2018. iz tiska je izišao zbornik radova sa znanstvenog skupa Kulturno povijesna baština općine Ljubuški, koji je održan u Franjevačkom samostanu sv. Ante na Humcu 21-22.3.2014. Na skupu posvećenom 130. obljetnici franjevačkog muzeja sudjelovao veći broj stručnjaka, koji su izlagali raznovrsne teme iz područja arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti i muzeologije. U zborniku radova objavljeno je 11 radova, koje potpisuje 14 autora. Continue reading

Naše starine XXII

Naše starine, Godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika, br. XXII, ISSN 0547-3136, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Urednik: Lidija Mićić, Sarajevo 2013, format A4, 213 str., tisak “Dobra knjiga”, Sarajevo.

Naslovnica časopisa Naše starine br. XXII

Naslovnica časopisa Naše starine br. XXII

Prvi broj časopisa Naše starine prezentiran je 1953. godine, kao znanstvena publikacija tadašnjeg Zavoda za zaštitu spomenika. U časopisu su objavljivani znanstveni i stručni radovi bosanskohercegovačkih arheologa, povjesničara, arhitekata, restauratora i konzervatora, kao i stručni prilozi o očuvanju i zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa. Continue reading

Predstavljen časopis CLEUNA, br. 1

CLEUNA, Časopis Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica-Livno, ISSN 2303-5501, Ur. Josip Gelo, Livno 2014, 28 cm, 432 str., naklada 500 primjeraka, tisak “Grafotisak” Grude.

CLEUNA, naslovnica

U utorak 22. travnja u prepunoj dvorani Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica (FMGG) u Livnu predstavljen je prvi broj časopisa muzeja “Cleuna”. Predstavljači su bili muzejski savjetnik Mate Zekan iz MHAS-a i predsjednik Upravnoga vijeća FMGG-a Damir Tadić.  Na početku predstavljanja ravnatelj muzeja Josip Gelo prikazao je ukratko put od ideje do provedbe nakladničkoga projekta. Koncepcija časopisa je multidisciplinarna jer obrađuje širok dijapazon tema – od povijesti, arheologije, etnologije do arhivistike, muzeologije i prirodnih znanosti. Prvi broj “Cleune” posvećen je dr. fra Boni Vrdoljaku, kojemu pripadaju posebne zasluge  za osnutak  Franjevačkoga muzeja i galerija Gorica. U prvijencu FMGG-a objavljeno je 17 članaka 13 auktora. Continue reading

Diadora Vol. 26/27

Naslovnica glasila Arheološkog muzeja u Zadru, Zadar 2012/2013.

Naslovnica glasila Arheološkog muzeja u Zadru, Zadar 2012/2013.

DIADORA Vol. 26/27, Glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, BATOVIĆEV ZBORNIK, Zbornik radova posvećenih 85. obljetnici života i 60. obljetnici rada u struci Šime Batovića, ur. S. Gluščević, Arheološki muzej Zadar, Zadar 2012/2013., UDK: 902/904, ISSN: 0417-4046, str. 652., 300 kn

Početkom veljače 2014. predstavljen je dvobroj znanstvenog časopisa Diadora koji je posvećen Šimi Batoviću arheologu, muzealcu, sveučilišnom profesoru i dugogodišnjem uredniku časopisa Diadora. povodom njegove 85. obljetnice života i 60. obljetnice znanstvenog rada. Batovićev zbornik sadržava 29 radova, od čega je 14 radova posvećeno temama iz prapovijesne arheologije, Continue reading

Zbornik u čast Ž. Rapanića

MUNUSCULA IN HONOREM ŽELJKO RAPANIĆ: zbornik povodom osamdesetog rođendana, ur. M. Jurković i A. Milošević, Sveučilište u Zagrebu, Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek u Motovunu,  Zagreb-Motovun-Split, 2012., 423 str., 28 cm, ISBN 978-953-6002-67-2, 190,00 kn.

Naslovnica Rapanić

Zbornik radova, koji je izišao u izdanju serije Dissertationes et Monographiae Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu, posvećen je Željku Rapaniću, arheologu, muzealcu, konzervatoru, epigrafičaru, sveučilišnom profesoru, ravnatelju Arheološkoga muzeja u Splitu i Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu, predsjedniku Hrvatskoga arheološkog društva (HAD) i uredniku mnogih edicija HAD-a, povodom njegove osamdesete obljetnice života i pedesetpete obljetnice znanstvenoga rada. Iz iscrpna uvodnoga članka Ivana Basića, koji je posvećen slavljenikovu životu i radu (13-38), vidi se kako je Željko Rapanić pokazao velik raspon interesa – od arheoloških istraživanja, kritičkih analiza pisanih izvora, epigrafske analize, povijesti ranosrednjovjekovne kulture i umjetnosti Dalmacije do poleogeneze jadranskih gradova i pregleda razvoja gradskih središta i mikroregija. Njegov bibliografski opus od 1958.-2012. obaseže preko trista jedinica – od knjiga, znanstvenih rasprava i prikaza do eseja i stručno-popularnih članaka (43-57). Continue reading