Muzej u Trebinju

Muzej Hercegovine u Trebinju

Muzej Hercegovine, Trebinje

Muzej Hercegovine, Trebinje

Na hercegovačkom području postoji nekoliko aktivnih muzejskih institucija i arheoloških zbirki. U prijašnjim prilozima objavljivali smo aktivnosti i postave Muzeja u Livnu i Tomislavgradu, kao i arheološku zbirku Sv. Stjepana iz Gorice kod Gruda. U jugoistočnom području Hercegovine djeluje Muzej Hercegovine u Trebinju, koji je osnovala Skupština Općine Trebinje 1952. godine kao Zavičajni muzej. Continue reading

In memoriam Z. Brusić

In memoriam prof. dr. Zdenko Brusić (1938. – 2014.)

In memoriam Z. Brusić

 

Hrvatski arheolog i znanstvenik dr. Zdenko Brusić preminuo je danas u 76. godini života u Zadru. Rođen je 16. rujna 1938. u Šibeniku. Arheologiju je diplomirao 1963. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1973. s temom Eneolit i rano brončano doba na sjeverozapadnom Balkanu. Doktorsku disertaciju Import helenističke i rimske reljefne keramike u Liburniju obranio je godine 1981., na istom fakultetu. Od 1966. do 1969. radio je kao kustos u arheološkoj zbrici u Ninu, zatim 1969. prelazi u Muzej grada Šibenika. Od 1982. do 1987. vršio je dužnost ravnatelja Arheološkog muzeja u Zadru, nakon čega do 1998. obavlja dužnost kustosa Prapovijesnog odjela, kada je prešao na Filozofski fakultet u Zadru. Tijekom 1999. izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmet Prapovijesna arheologija, a 2004. promaknut je u zvanje redovitog profesora. U razdoblju od 2010. do 2013. predavao je kao gostujući profesor na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru.

Continue reading