In memoriam Z. Brusić

In memoriam prof. dr. Zdenko Brusić (1938. – 2014.)

In memoriam Z. Brusić

 

Hrvatski arheolog i znanstvenik dr. Zdenko Brusić preminuo je danas u 76. godini života u Zadru. Rođen je 16. rujna 1938. u Šibeniku. Arheologiju je diplomirao 1963. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1973. s temom Eneolit i rano brončano doba na sjeverozapadnom Balkanu. Doktorsku disertaciju Import helenističke i rimske reljefne keramike u Liburniju obranio je godine 1981., na istom fakultetu. Od 1966. do 1969. radio je kao kustos u arheološkoj zbrici u Ninu, zatim 1969. prelazi u Muzej grada Šibenika. Od 1982. do 1987. vršio je dužnost ravnatelja Arheološkog muzeja u Zadru, nakon čega do 1998. obavlja dužnost kustosa Prapovijesnog odjela, kada je prešao na Filozofski fakultet u Zadru. Tijekom 1999. izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmet Prapovijesna arheologija, a 2004. promaknut je u zvanje redovitog profesora. U razdoblju od 2010. do 2013. predavao je kao gostujući profesor na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Mostaru.

 prof. Zdenko Brusić (1938. -2014.)

prof. Zdenko Brusić (1938. -2014.)

Objavio je veliki broj znanstvenih i stručnih radova, a vodio je niz važnih arheoloških istraživačkih projekata koji su donijeli važne spoznaje o prošlosti šibenskog područja, Dalmacije i Mediterana. Važno je spomenuti istraživačke aktivnosti na  brojnim podmorskim arheološkim nalazištima. Istraživao je antičku luku Enone (Nina), gdje je otkrio prve liburnske brodove šivane konstrukcije, najstarije brodograđevne tehnike na Sredozemlju. Opširnije o biografiji prof. Brusića možete pročitati na linku: http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=1290

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s