In memoriam I. Marović

In memoriam Ivan Marović

In memoriam Ivan Marović

U srijedu 17. rujna 2014. u 94. godini života preminuo je istaknuti hrvatski arheolog Ivan Marović. Rođen je 1920. godine u mjestu Proložac kraj Imotskog. Nakon završenog studija arheologije i povijesti radio je u Arheološkom muzeju u Splitu do odlaska u mirovinu 1986. godine. Istraživao je arheološka nalazišta oko gornjeg toka rijeke Cetine, na osnovu kojih je otkrio i definirao ranobrončanodobnu Cetinsku kulturu (I. Marović, B. Čović – Cetinska kultura, PJZ IV, Sarajevo, 1983, 191-231). Continue reading