In memoriam I. Marović

In memoriam Ivan Marović

In memoriam Ivan Marović

U srijedu 17. rujna 2014. u 94. godini života preminuo je istaknuti hrvatski arheolog Ivan Marović. Rođen je 1920. godine u mjestu Proložac kraj Imotskog. Nakon završenog studija arheologije i povijesti radio je u Arheološkom muzeju u Splitu do odlaska u mirovinu 1986. godine. Istraživao je arheološka nalazišta oko gornjeg toka rijeke Cetine, na osnovu kojih je otkrio i definirao ranobrončanodobnu Cetinsku kulturu (I. Marović, B. Čović – Cetinska kultura, PJZ IV, Sarajevo, 1983, 191-231). Pored nalazišta u Sinjskoj krajini, istraživao je više prapovijesnih nalazišta na srednjodalmatinskom prostoru, koji su dali značajan doprinos poznavanju prošlosti istočne jadranske obale i zaleđa. Istraživajući fenomen rasprostiranja Cetinske kulture obrađivao je i prostor Hercegovine i južne Bosne. Napisao je 28 radova koji tematiziraju različite teme iz prapovijesti, od kojih je većina objavljena u „Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku“. Pored radova iz prapovijesne arheologije, napisao je 18 radova koji tematiziraju različite numizmatičke teme o predcarskom, rimskom carskom i bizantskom novcu. Cjelovit prikaz bibliografije I. Marovića objavio je A. Duplančić, Bibliografija I. Marovića (1951. – 2006.), VAHD 99, Split, 2006, 387-391. U 80. godini života Hrvatsko arheološko društvo dodijelilo mu je nagradu Don Frane Bulić za životno djelo. Ivan Marović kojeg su kolege i suradnici odmilja zvali Moro, bio je i vrstan dokumentarni fotograf. Prva samostalna izložba fotografija pod nazivom Antejski ciklus bila je prezentirana kulturnoj javnosti 2007. godine u Arheološkom muzeju u Splitu. Ivan Marović pokopan je 19. rujna 2014. na groblju Sv. Ivana u Mravincima kod Splita.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s