In memoriam A. Zelenika

In memoriam Anđelko Zelenika (1928. – 2021.)

U ponedjeljak 26.04.2021. nakon kraće bolesti u 94. godini života preminuo je ugledni mostarski povjesničar umjetnosti i konzervator Anđelko Zelenika. Rođen je 19.04.1928. u Mostaru, gdje je proveo glavninu svog radnog i životnog vijeka. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1954. godine, a potom je magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1956. bio je zaposlen kao konzervator Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika u Mostaru, gdje je proveo radni vijek na aktivnostima oko očuvanja i zaštite kulturne baštine  sve do umirovljenja 2001. godine.  Posebno zanimanje pokazivao je za srednjovjekovno graditeljstvo i umjetnost, kao i za nadgrobne spomenike – stećke kojima je posvećena većina njegovih stručnih radova. Bio je urednik prijeratnog časopisa za kulturno i historijsko naslijeđe Hercegovina, a u razdoblju od 1995. do 2011. član uredništva istoimenog godišnjaka za kulturno i povijesno naslijeđe. Zaslužan je i za evidentiranje brojnih arheoloških nalazišta u Arheološkom leksikonu Bosne i Hercegovine.

Arheološka istraživanja u Kočerinu 1983. Anđelko Zelenika stoji lijevo kraj arheologinje Vukosave Atanacković Salčić.

Bibliografija

 • Ugroženi kasnoantički sarkofag u Vinjanima kod Posušja, Naše Starine VI, Sarajevo 1959, 251-252.
 • Nekoliko slučajnih pronalazaka arheoloških spomenika kulture u Hercegovini, Naše Starine VII, Sarajevo 1960, 181-182.
 • Prilozi za proučavanje nekropola stećaka na Radimlji i Ošanićkoj Gorici kod Stoca, Naše Starine VIII, Sarajevo 1962, 172-174.
 • Spomenici mletačkog razdoblja u Gabeli, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 21, Split 1980, 539-574.
 • Gabela kao obrambeni centar donje Neretve u doba Turaka, Hercegovina 1, Mostar 1981, 89-118
 • Problem zaštite i prijenosa stećaka u Hercegovini, Hercegovina 2, Mostar 1982, 125-147.
 • Konzervatorski zahvati na ikonama, Hercegovina 3, Mostar 1983, 87-100.
 • Stećci jablaničkog područja, Hercegovina 4, Mostar 1985, 57-71.
 • Kulturno blago u posjedu vjerskih zajednica u Hercegovini, 100 godina Muzeja na Humcu, Ljubuški 1985, 31-48.
 • Kula iz XVII stoljeća na Humu u Mostaru, Hercegovina 6, Mostar 1987, 141-150.
 • Stećci livanjskog područja, Livanjski kraj u povijesti, Split – Livno 1994, 89-100.
 • Nadgrobni spomenik bosanske kraljice Katarine Kosača – Kotromanić u Rimu, Hercegovina 1 (9), Mostar 1995, 117-128.
 • Zapisi iz starije prošlosti Mostara i okolice, Hercegovina 2 (10), Mostar 1996, 61-76.
 • Stećci Raške Gore, Vrda i Goranaca (prilog proučavanju stećaka na području općine Mostar), Hercegovina 3 (11), Mostar 1997, 67-78.
 • Srednjovjekovno groblje u Zahumu u Mostaru, Hercegovina 4-5 (12-13), Mostar 1999, 97
 • Obljetnica grada Mostara (1452.-2002.), Hercegovina 8-9 (16-17), Mostar 2003, 53-61.
 • Gost Radin Butković utemeljitelj grada Mostara, Hercegovina 19, Mostar 2005, 89-96.
 • Stećci središnjega i sjevernoga područja općine Mostar, Hercegovina 23, Mostar 2009, 249-262.
 • Stećci mostarskog područja, Hercegovina 24, Mostar 2010, 205-222.

Gabela na Neretvi (monografija), 2005.

1 thought on “In memoriam A. Zelenika

 1. Uz odavanje počasti velikanu herc.arheologije pok.A.Zeleniki želim ovdje samo uputiti moderatore ove stranice i autore pojedinih prijašnjih članaka o ugroženosti i devastacijama, na, u posljednje vrijeme jasno vidljivu (na novim satelitskim snimcima, a i na terenu) veliku ugroženost mogućom devastacijom i već određenom devastacijom prapovijesne gradine na Jelinoj glavi kod Čitluka u selu Blizanci između Krehin Graca i Neretve. Kao što vidite na linku satelitskog snimka u novije vrijeme gotovo čitav prostor uokolo ove vrijedne gradine je raskrčen i ‘obrađen’ u svrhe određene sadnje ili kakvog građenja. Vjerujem da vam je ova gradina poznata budući i da je registirana i navedena kao nalazište helenističke keramike i amfora, kao i zbog svojih upečatljivih kamenih konstrukcija. Pa evo pogledajte trenutno stanje ovog lokaliteta i bliže okolice: https://goo.gl/maps/cEcNtrCBsfuMc5bX7 (hvala)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s