Ljubuški kraj u antičko doba

Autor: Radoslav Dodig
Naslov: Ljubuški kraj u antičko doba

Radoslav Dodig, Ljubuški kraj u antičko doba, Hercegovačka kulturna baština Bilig, Ljubuški 2020, str. 188, ISBN 978-9926-8483-0-9, c/b fotografije, crteži i zemljovid

Knjiga Ljubuški kraj u antičko doba je znanstveni magisterij, koji je autor obranio pod mentorstvom akademika dr. sc. Nenada Cambija na Sveučilištu u Zagrebu 2006.
godine. Iako je knjiga objavljena 14 godina nakon autorove obrane, navedeno djelo je već kao neobjavljeni magistarski rad često citirano u radovima arheologa i povjesničara, koji su se bavili temama rimske vojske, latinske epigrafije i antičke prošlosti naših krajeva.

U uvodnim poglavljima autor donosi pregled historijata istraživanja i zemljopisnih obilježja Ljubuškog kraja. Nadalje, slijede poglavlja s kratkim osvrtom na pretpovijesno, protopovijesno i antičko razdoblje u Hercegovini. Najznačajnije poglavlje u knjizi podijeljeno je na sedam potpoglavlja (VI. A-G) u kojima je autor tematski obradio cjelokupnu antičku baštinu Ljubuškog područja. U potpoglavlju VI. A naslova Ostaci materijalne kulture autor je kataloški obradio sve poznate rimske rimske epigrafske spomenike s iscrpnim popisom literature svih autora, koji su se bavili raščlambom pojedinih spomenika. U katalogu su obrađena 73 rimska spomenika, 8 miljokaza, 51 ulomak rimskog crijepa s pečatima (tegulae), 12 svjetiljki (lucernae), 15 keramičkih ulomaka posuda (Terra sigillata) s pečatima i dvije plombe. Slijedi potpoglavlje VI. B o epigrafskoj raščlambi s iscrpnim komentarima o imenskim formulama i etničkoj pripadnosti osoba spomenutih u natpisima. Analizirajući epigrafske izvore autor je dokumentirao tragove boravka 12 rimskih vojnih postrojbi (sedam legija i pet kohorti), kao i kultne i zavjetne natpise posvećene rimskim božanstvima (Liber, Liber – Libera, Fortuna, Jupiter Maximus, Diana Nemorensis). Slijede potpoglavlja s pregledom ostataka rimske arhitekture, prometnica, numizmatičkih nalaza, gospodarstva i procesa romanizacije. Završnu cjelinu knjige čine zaključak, sažetak, literatura i prilozi.

Djelo objedinjuje temeljitu sintezu svih poznatih epigrafskih spomenika Ljubuškog kraja, čime je i polazište za sva buduća proučavanja antičke prošlosti naših prostora.

Autor predgovora Saxa loquuntur je dr . Ivo Lučić, a knjiga je predstvaljena javnosti 30.VII.2020. na trgu ispred Franjevačkog samostana sv. Ante na Humcu kod Ljubuškoga. Više o predstavljanju knjige na poveznici.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s