Stota obljetnica monografije

Stota obljetnica monografije Hercegovina nekad i sad

Herzegowina

Carl Patsch – Die Herzegowina einst und jetzt

Ove godine se navršava sto godina od kada je dr. Carl Patsch objavio monografiju Die Herzegowina einst und jetzt (Hercegovina nekad i sad) u izdanju bečkog Istraživačkog instituta za istok i orient. Riječ je o prvoj monografiji posvećenoj Hercegovini, koja predstavlja sintezu dugogodišnjeg Patschovog istraživačkog i terenskog rada (1896.-1918.) na hercegovačkom području.

Monografija sadrži 170 stranica teksta na njemačkom jeziku s indeksom mjesta, osoba i pojmova, te 83 slikovna priloga. U predgovoru C. Patsch je opisao okolnosti nastanka monografije i istaknuo zahvalnost hercegovačkom stanovništu na nesebičnoj potpori u rasvjetljavanju prošlosti krševite zemlje na Neretvi. U uvodnom dijelu su opisana geografska i klimatska obilježja hercegovačkog područja s posebnim osvrtom na prirodne komunikacije i resurse, kao i privredne aktivnosti lokalnog stanovništva. Nadalje, u tekstu su prezentirani događaji i podatci iz antičkih vrela, koje je autor povezao s određenim nalazištima i autohtonim zajednicama smještenim u porječju Neretve. Autor se posebno osvrnuo na ključne događaje od prve rimske intervencije protiv Ilirskog Kraljevstva do pacifikacije i romanizacije naših krajeva, te na značaj i ulogu Narone tijekom republikanskog i carskog razdoblja. Patsch je dokumentirao brojne epigrafske spomenike, tako da je u monografiji objavio restitucije natpisa s fotografijama s analizom autohtonih nošnja i tradicija. U sklopu toga, autor je donio podatke i o antičkim novcima, uvoznoj građevinskoj keramici s pečatima, transportno skladišnoj keramici i uvoznom posuđu. U završnom dijelu, autor je istaknuo dotad najznačajnija nalazišta i nalaze iz željeznog doba, helenizma i rimske uprave.

Zaključno, Patsch je prvi put u vidu monografije prezentirao dotad slabo poznatu Hercegovinu, europskoj znanstvenoj i kulturnoj javnosti. Unatoč tome, monografija nije do danas prevedena niti na jedan od bosanskohercegovačkih službenih jezika, tako da je gotovo nepoznata među domaćim stručnjacima i čitateljstvom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s