Diadora Vol. 26/27

Naslovnica glasila Arheološkog muzeja u Zadru, Zadar 2012/2013.

Naslovnica glasila Arheološkog muzeja u Zadru, Zadar 2012/2013.

DIADORA Vol. 26/27, Glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, BATOVIĆEV ZBORNIK, Zbornik radova posvećenih 85. obljetnici života i 60. obljetnici rada u struci Šime Batovića, ur. S. Gluščević, Arheološki muzej Zadar, Zadar 2012/2013., UDK: 902/904, ISSN: 0417-4046, str. 652., 300 kn

Početkom veljače 2014. predstavljen je dvobroj znanstvenog časopisa Diadora koji je posvećen Šimi Batoviću arheologu, muzealcu, sveučilišnom profesoru i dugogodišnjem uredniku časopisa Diadora. povodom njegove 85. obljetnice života i 60. obljetnice znanstvenog rada. Batovićev zbornik sadržava 29 radova, od čega je 14 radova posvećeno temama iz prapovijesne arheologije, Continue reading