Diadora Vol. 26/27

Naslovnica glasila Arheološkog muzeja u Zadru, Zadar 2012/2013.

Naslovnica glasila Arheološkog muzeja u Zadru, Zadar 2012/2013.

DIADORA Vol. 26/27, Glasilo Arheološkog muzeja u Zadru, BATOVIĆEV ZBORNIK, Zbornik radova posvećenih 85. obljetnici života i 60. obljetnici rada u struci Šime Batovića, ur. S. Gluščević, Arheološki muzej Zadar, Zadar 2012/2013., UDK: 902/904, ISSN: 0417-4046, str. 652., 300 kn

Početkom veljače 2014. predstavljen je dvobroj znanstvenog časopisa Diadora koji je posvećen Šimi Batoviću arheologu, muzealcu, sveučilišnom profesoru i dugogodišnjem uredniku časopisa Diadora. povodom njegove 85. obljetnice života i 60. obljetnice znanstvenog rada. Batovićev zbornik sadržava 29 radova, od čega je 14 radova posvećeno temama iz prapovijesne arheologije,

Dario Vujević i Mario Bodružić pišu o mezolitičkim zajednicama špilje Vlakno na Dugom otoku. Tematski je najveći broj radova posvećen neolitičkom razdoblju , o kojem pišu Mihael Budja, Michela Spataro, John Meadows, Rajna Šošić Klindžić, Tihomila Težak Gregl, Natalija Čondić, Stašo Forenbaher, Preston Miracle, Sineva Kukoč i Emil Podrug.

Kristina Mihovilić bavi se koštanim predmetom iz Osora u zbirci Arheološkog muzeja Istre, a Martina Čelhar u svom radu prezentira rezultate sondiranja na gradini Vrčevo u općini Sukošan. Biba Teržan bavi se liburnskim dvodijelnim fibulama, Dunja Glogović piše o okruglim pojasnim kopčama iz liburnske i japodske željeznodobne kulture, Marija Kolega donosi prilog poznavanju liburnske Enone, potom Lucijana Šešelj i Morana Vuković donose preliminarne arezultate analize kermaičkog materijala koja potječe iz arheološkog istraživanja na Beretinovoj gradini kraj Radovina.

Antičkim temama posvećeno je 10 radova u zborniku. Rad Maje Bonačić Mandinić jedini je posvećen numizmatici u kojem se bavi grčkim i italskim novcem nađenim u kampanjama arheoloških istraživanja na Palagruži. Rad Lucijane Šešelj i Francesce Silvestrini bavi se zvonolikim kraterom slikara Dolona s Beretinove gradine. Akademik Nenad Cambi u svom radu prezentira razvoj nadgrobnih spomenika na području istočne obale Jadrana, s posebnim osvrtom na nove nalaze delmatskih stela na duvanjskom polju. Kornelija Giunio piše o kultu Izide, Slobodan Čače analizira Strabona i njegove izvore, Siniša Bilić Dujmušić donosi nova razmatranja o vojno strateškom položaju Delmata. Dražen Maršić objavljuje fragment Vespazijanove glave, Tonči Burić piše o antičkom agrarnom sklopu u Kaštel Štafiliću, Miroslav Glavičić donosi spoznaje o peregrinskoj zajendici Lopsa, a ivo Glavaš i Željko Miletić prikazuju rezultate rekognosciranja rimske ceste od Burnuma do Hadre.

 

Bizantske zidine u Akvileji tematizira rad Murizia Buore, rad Ante Miloševića bavi se ranosrednjovjekovnom stelom iz okolice Sinja, te rad Ivne Anzulović koji se bavi ubikacijom srednjovjekovnog sela Domakovci. Na kraju zbornika su stručni radovi Josipe Lovrić i Marine Maruna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s