Gorica od drevne Imote

 

GORICA OD DREVNE IMOTE, ur. fra Vinko Mikulić, fra Ante Marić i Miran Palčok, Hrvatska franjevačka arheološka zbirka sv. Stjepana Prvomučenika Gorica, 2020., 608 str., naklada 1500 primjeraka, tisak “Grafotisak” Grude

U sklopu manifestacije 10. Noć muzeja u Franjevačkoj arheološkoj zbirci sv. Stjepana Provmučenika u Gorici kod Gruda, predstavljena je dugo najavljivana monografija Gorica od drevne Imote. Riječ je o kvalitetno pripremljenoj i opsežnoj monografiji, koja na više od 600 stranica obrađuje raznovrsne teme iz područja arheologije, povijesti, numizmatike, muzeologije i arhivistike. Monografija sadrži 16 radova, koje potpisuje 11 autora. U prvom radu Dnevnik arheoloških istraživanja lokaliteta Šamatorje i Grotuša u Gorici kod Gruda, objavljeni su terenski dnevnici arheoloških istraživanja, koja je Tihomir Glavaš proveo u razdoblju od 1995. do 1997. i u kraćim kampanjama tijekom 2001. i 2003. godine. Rad sadrži 150 slikovnih priloga. Marija Marić Baković u tri rada donosi podatke o obilježjima prapovijesti na području Gorice, te o antičkom i kasnoantičkom razdoblju s osvrtom na ranokršćanski kompleks. Tino Tomas kataloški je obradio 143 artefakta iz prapovijesnog i antičkog razdoblja, koji se čuvaju u arheološkoj zbirci u Gorici. Navedeni autor u zasebnom radu obrađuje i 29 željeznodobnih predmeta u vlasništvu Franjevačkog muzeja na Humcu, koji su na posudbi u stalnom postavu arheološke zbirke u Gorici. Starohrvatsko razdoblje naziv je rada Maje Soldo, koja je obradila razdoblje ranog srednjeg vijeka u Gorici s osvrtom na predromaničku crkvu i okolne grobove. Autorica u posebnom radu kataloški obrađuje srednjovjekovne i novovjekovne predmete nađene u Gorici. Riječ je o 183 kataloške jedinice, među kojima su primjerci nakita, oružja, medaljona i kamene plastike, a čuvaju se u arheološkoj zbirci u Gorici. Numizmatičku zbirku obradio je Tomislav Šeparović, a u katalogu rada objavljeno je 111 kovanica. Prevladavaju rimske kovanice iskovane u 3. i 4. stoljeću. Slijedi rad Marinke Šimić u kojem se obrađuju četiri fragmentirana ćirilična natpisa kasnosrednjovjekovne nekropole u Gorici. Miran Palčok i fra Ante Marić su u radu pod naslovom Varia -1 sumarno prezentirali keramičke ulomke, metalne predmete, staklo, kamenu plastiku, novce, fragmente mozaika i freska s osvrtom na ranokršćansku crkvu, krsni zdenac, grobnicu i oltar popraćenu podatcima iz terenskih dnevnika. Mario Bušić obradio je povijesni pregled crkve sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici od ranog kršćanstva do danas s posebnim osvrtom na obred sakramenta krštenja u ranokršćanskom dobu. O povijesti župe Gorica pisao je fra Robert Jolić, a fra Ante Marić napisao je rad o fra Petru Bakuli, župniku i graditelju crkve sv. Stjepana Prvomučenika iz 19. stoljeća. Miran Palčok i Marko Rogošić napisali su rad o dokumentaciji, restauraciji i prezentaciji u Gorici. Posljednji rad u monografiji pod nazivom Varia – 2, fra Ante Marića i Mirana Palčoka donosi kataloški pregled crkvenih zvona, procesijskih križeva, župne crkve, groblja, arheološkog parka i zbirke. Monografija je grafički kvalitetno pripremljena, a njen sadržaj ima značaj za sve buduće istraživače stare Imote.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s