100. obljetnica dr. Pave Anđelića

100. obljetnica dr. Pavao Anđelić

U Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu otvorena je izložba Stoljeće Pave Anđelića, koja je posvećena 100. obljetnici rođenja tog iznimno značajnog istraživača bosanskohercegovačkog srednjovjekovlja. Dr. Pavao Anđelić rođen je 29.02.1920 u mjestu Sultići u Klisu, općina Konjic. Diplomirao je pravo u Zagrebu 1947. godine, a potom i studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1957. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1972. Nakon kratkog angažmana u Zavodu za zaštitu spomenika NR BiH, prelazi u Zemaljski muzej u Sarajevu kao kustos za srednji vijek, gdje se bavio istraživanjem srednjovjekovne prošlosti BiH do umirovljenja. Obavio je brojna topografska istraživanja na području općine Konjic i u središnjoj Bosni, a vodio je više arheoloških istraživanja srednjovjekovnih gradova, utvrđenja i vladarskih sjedišta. Istraživao je značajna srednjovjekovna nalazišta, među kojima vrijedi istaknuti: Bobovac, Blagaj kod Mostara, Borač kod Rogatice, Dvori u Kraljevoj Sutjesci i Visoki. Važno je spomenuti i provedena istraživanja sakralnih objekata kasnog srednjeg vijeka poput: grobne kapele Kotromanića u Bobovcu, crkve sv. Luke u Jajcu i pretpostavljene krunidbene crkve bosanskih kraljeva u Arnautovićima kod Visokog. Znanstveno istraživački rad dr. Pave Anđelića bio je intenzivno usmjeren proučavanju srednjovjekovne sfragistike, heraldike i paleografije, te teritorijalnom rasprostiranju i društveno-političkom ustroju srednjovjekovne Bosne i Huma. Stariji je brat arheologa Tomislava Anđelića (1937.-2018.) Preminuo je iznenada 7.08.1985. u rodnom mjestu, gdje je i pokopan. Njegov znanstveni opus uključuje brojne znanstvene radove i stručne članke, koji su objavljeni u periodici poput: Glasnik Zemaljskog muzeja, Arheološki pregled, Tribunia, Naše starine i dr. Objavio je i nekoliko knjiga:

  • Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine, Djela Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 38, Odjeljenje društvenih nauka 23, Sarajevo 1970.
  • Bobovac i Kraljeva Sutjeska, stolna mjesta bosanskih vladara u XIV. i XV. stoljeću, Veselin Masleša, Biblioteka Kulturno nasljeđe, Sarajevo 1973.
  • Historijski spomenici Konjica i okoline I, Konjic 1975.
  • Studije o teritorijalnopolitičkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne, Svjetlost, Sarajevo 1982.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s