Zbornik KPB Ljubuški

Zbornik radova Kulturno povijesna baština općine Ljubuški

Zbornik radova Kulturno povijesna baština općine Ljubuški

Početkom 2018. iz tiska je izišao zbornik radova sa znanstvenog skupa Kulturno povijesna baština općine Ljubuški, koji je održan u Franjevačkom samostanu sv. Ante na Humcu 21-22.3.2014. Na skupu posvećenom 130. obljetnici franjevačkog muzeja sudjelovao veći broj stručnjaka, koji su izlagali raznovrsne teme iz područja arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti i muzeologije. U zborniku radova objavljeno je 11 radova, koje potpisuje 14 autora.

U prvom radu Tino Tomas donosi rezultate zaštitnih istraživanja brončanodobnog kamenog tumula s područja mjesta Drinovci u općini Grude. Na temelju ulomaka keramičkog posuđa, grobne arhitekture i dokumentiranih tragova pogrebnih obreda autor pripisuje tumul cetinskoj kulturi. Željko Miletić u radu Rimski auksilijarni logor na Humcu kod Ljubuškog analizira arhitekturu rimskog kompleksa na Gračinama, te donosi novi slijed boravka rimskih auksilijarnih postrojbi. Potom slijedi rad naziva Veterani pagi Scunastici, kojeg potpisuju Miroslav Glavičić i Željka Pandža. U radu se obrađuje dedukcija veterana u ageru kolonije Narone, koja je posvjedočena epigrafskim spomenikom iz vremena vladavine cara Tiberija nađenom na Ljubuškom polju. Autori donose detaljan katalog rimskih veteranskih spomenika VII. i XV. legije nađenih na Ljubuškom polju. Spomenici XI. legije u Ljubuškom rad je Domagoja Tončinića, gdje autor obrađuje dva spomenika istoimene vojne postrojbe nađena u ljubuškom kraju. Nikola Cesarik u radu Osvrt na boravak XX. legije u Iliriku donosi povijesne činjenice o navedenoj postrojbi i njenom boravku u našim krajevima, te nove spoznaje o građevinskom natpisu nađenom u Naroni. Mirjana Sanader piše o žrtveniku posvećenom božanstvima Ilirskoj zemlji i Jupiteru Najvećem nađenom na obali rijeke Trebižat kod Ljubuškog. Ivo Dragićević i Mato Ilkić donose pregled numizmatičke zbirke Franjevačkog muzeja na Humcu, koja je bila vrlo slabo poznata široj znanstvenoj i kulturnoj javnosti. Jakov Vučić piše o optjecaju kasnoantičkog novca na Naronitanskom prostoru na temelju 431 primjerka novca od 294. godine do konca 6. stoljeća. U sljedećem radu Mirko Rašić i Dario Vujević objavljuju rezultate revizijskih arheoloških istraživanja na lokalitetu Šipkova glavica u Docima kod Vitine.

Franjevački samostan na Humcu – sinergija muzeja i galerije s posebnim osvrtom na stalni galerijski postav s temom Majke rad je Ljiljane Rajković, gdje se donosi osvrt o umjetninama u galerijskom postavu i njihovoj sinergiji s ostalim samostanskim cjelinama. Posljedni rad u zborniku potpisuje Valerija Soldo, gdje autorica tematizira kolekcionarstvo franjevaca i zbirku Franjevačkog samostana na Humcu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s