In memoriam Tomislav Anđelić

In memoriam Tomislav Anđelić (20.03.1937. – 06.03.2018.)

Tomislav Anđelić (1937. -2018.)

U 81. godini života u Mostaru je preminuo ugledni arheolog Tomislav Anđelić. Rođen je 20.03.1937. u  Konjicu, gdje je završio osnovnoškolsko i gimanzijsko obrazovanje. Diplomirao je povijest s temom Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu 1964. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Znanstveni magisterij Kasnoantička arhitektura u okolici Mostara obranio je na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru 1977. godine pod mentorstvom profesora Branimira Gabričevića. Od 1965. godine radio je u Muzeju Hercegovine u Mostaru kao viši kustos arheološke zbirke, gdje je proveo najveći dio radnog vijeka. U razdoblju  od 1997. do 2002. obnašao je dužnost savjetnika federalnog ministra obrazovanja, kulture i sporta. Iako je istraživao nekoliko prapovijesnih nalazišta (Gubavica i Gorica kod Malog polja kraj Mostara), njegova najznačajnija istraživanja odnose se na lokalitete iz kasnoantičkog i srednjovjekovnog razdoblja. Važno je istaknuti arheološka istraživanja bazilike u Cimu i u Žitomislićima, koja su dala značajne spoznaje o kasnoantičkom  i ranokršćanskom razdoblju šireg mostarskog područja. Vrijedno je spomenuti arheološka istraživanja srednjovjekovnih nalazišta Borak kod vrela Lištice u Širokom Brijegu i Bokševca kod Konjica. Objavio je niz znanstvenih i stručnih radova u periodici poput: Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Hercegovina, Tribunia, Arheološki pregled i dr. Tomislav Anđelić spada u skupinu najistaknutijih istraživača kasnoantičkog i ranokršćanskog razdoblja na tlu Hercegovine. Brat je uglednog bosanskoghercegovačkog mediavelista Pave Anđelića.

Tomislav Anđelić (treći slijeva) na obilježavanju 100. obljetnice rođenja Đure Baslera, 06.03. 2017. u Širokom Brijegu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s