Bazilika u Docima

Situacija nakon istraživanja i djelomične konzervacije

Bazilika u Docima nakon istraživanja i konzervacije.

U razdoblju od 08.04. do 23.04.2015. održana je  terenska nastava za studente Odjela za arheologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na lokalitetu Doci u Gornoj Vitini kod Ljubuškoga. U sklopu terenske nastave studenti su pod vodstvom prof. B. Marijanovića i asistenata Odjela za arheologiju obavili revizijska arheološka istraživanja bazilike u Docima, koju je 1956. istraživao Dimitrije Sergejevski (1886-1965).

Rezultati revizijskog istraživanja dopunili su prethodne spoznaje o ranokršćanskoj bazilici u Docima (D. Sergejevski, Bazilike u Nerezima i Docu, Glasnik Zemaljskog muzeja, n. s. Arheologija XIV, Sarajevo, 1959, 163-173.), tako se na osnovu novih spoznaja bazilika može datirati u drugu polovicu 6. stoljeća. Tijekom kampanje istražen je cijeli prostor bazilike, tako je u sjevernoj prostoriji nađena piscina (krsni zdenac), potom u središnoj prostoriji grob i u južnoj dvije kasnoantičke grobnice.

Plan bazilike u Docima, prema D.Sergejevskom 1959.

Plan bazilike u Docima, prema D.Sergejevskom 1959.

Nađen je i jedan impostni kapitel s motivom križa i pauna, koji  po svojim obilježjima spada u skupinu kapitela nastalih u naronitanskim radionicama. Nakon obrade ulomci kamenog namještaja biti će izloženi u postavu arheološke zbirke Franjevačkog muzeja na Humcu, a bazilika će nakon konzervcije biti prezentirana kao dio kulturne baštine ljubuškog područja.

Pogled na južnu prostoriju bazilike i grobnice.

Pogled na južnu prostoriju bazilike i grobnice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s