Iris Illyrica

Iris Illyrica

Pogled s gradinskog lokaliteta Doljani na dolinu Neretve prema sjeveru

Opisujući obilježja jadranske obale i njenog stanovništa antički pisci su u nekoliko djela zabilježili opise i posebnosti donjeg poriječja Neretve.  U 23. i 24. poglavlju Pseudo Skilakova Peripla spominje se rijeka Naron (Neretva): 24.  A iza Nesta je rijeka Naron. Ulaz nije uzak. U nju uplovljavaju i trijere i trgovačke lađe do emporija koji se nalazi poviše, a udaljen je od mora 80 stadija. Ovi Iliri su iz plemena Manijaca, izvorni tekst: 

ΜΑΝΙΟΙ. Άπό δέ Νέστων έστίν ό Νάρων ποταμός ό δέ ε’ίσπλους ό εις τον Νάρωνά έστιν ού στενός· είσπλεΐ δέ εις αύτόν καί τριήρης, καί πλοία εις τό άνω έμπόριον, άπέχον άπό θαλάσσης στάδια π’. Ούτοι δέ είσιν Τλλυριοί έ’θνος Μανιοί.

Marko Porcije Katon zapisao je: Kažu da je rijeka Naron velika, lijepa i bogata ribom, izvorno: Fluuium Naronem magnum pulchrum pisculentum.

Iris Illyrica – perunika

U antičkim vrelima spominje se izvrsnost biljke perunike  (Iris Illyrica), koja je rasla na obalama rijeke Naron, a koristila se u ljekovite i kozmetičke svrhe. Pjesnik Nikander iz Kolofona: I peruniku koju je uzgojio Drilom i obale Narona, temelj Slidonjanina Kadma i Harmonije, tamo oni kao dvije strašne zmije gmižu po paši, a Sholije ističe: I perunika koju: propisuje da se tomu primiješa ilirska perunika. Drilon je naime rijeka u Iliriji, a to je i Naron, koji dijeli Ilire od Liburna. Tu su se nastanili Kadmo i Harmonija koji su se pretvorili u zmije, kako veli Dionizije: »Ondje su se naime promijenili u vijugav zmijski rod«. 

Iris Illyrica – perunika

Plinije Sekund (Mlađi) je u djelu Naturalis Historiae zabilježio sljedeće: Homer doista hvali ova tri cvijeta: lotos, šafran i peruniku. Kod svih ovih mirisavih trava, isto tako i biljaka, razlika je u boji, mirisu i soku. Rijetko da bilo kojoj mirisnoj travi ukus nije gorak i obratno, ono što je slatko, rijetko je mirisno; . . . . Ne smije se smetnuti s uma ni ta razlika da u mnogih mirisnih biljaka cvijet nije važan, kod perunike i smilja, premda jedna i druga imaju vrlo plemeniti miris. Perunika se preporuča samo zbog korijena od kojeg s rade pomasti i lijek. Mnogo se hvali ona u Iliriku i to ne u primorskim krajevima nego u šumovitim predjelima Drima i Narona. Najbliža joj je ona u Makedoniji koja je tanka, vrlo duga i bjelkasta. Treće mjesto zauzima afrička koja je među svima najveća i po ukusu najgorča. U Iliriku ima dvije vrste: raphanitis koja je bolja i hizotomos. Najbolja je crvenkasta koja izaziva kihanje kad se udiše. Ima uzdignutu stabljiku dugu jedan lakat. Cvijet je različite boje, poput duge, odatle joj i ime ….

Izvorno: Homerus tris laudat loton, crocum, hyacdntum. Omnium autem odoramentorum atque adeo herbarum differentia est in colore et odore et suco, odorato sapor raro ulli non amarus, e contrario dulcia raro odorata;…lla quoque inon omittenda differentia est, et odoratorum multa nihil adtinere ad co-, ronamenta, ut irim atque saliuncam, quamquam nobilissimi odoris utramque. sed iris radice tantum commendatur, unguentis nascens et medicinae. laudatissima il Illyrico, et ibi quoque non in maritimis, sed in silvestribus Drinonis et Naronae, proxima in Macedonia, longissima haec candicans et exilis, tertium locum habet Africana, amplissima inter omnes gustuque amarissima. Illyrica quoque duarum generum est: raphanitis a similitudine, quae et molior, rhizo- tomos. subrufa optima, sternumenta tractatu movet, caulem habet subitalem, erectum; floret versicolori specie, sicut arcus caelestis, unde et nomen….

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s