Spomenici VII. legije …

Spomenici VII.legije

Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provnicije Dalmacije / Monuments of Legio VII in the Roman Province of Dalmatia

(dvojezično izdanje na hrvatskom i engleskom jeziku)

Arheološki muzej Split, 2011., 229 stranica, 115 fotografija, 13 grafičkih prikaza, 33 tablice,  meki uvez, format 10”x8”, ISBN 978-7633-07-03

Monografija Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, prva je autorska knjiga dr. sc. Domagoja Tončinića, znanstvenog novaka pri katedri za antičku, provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Monografija je nastala iz autorovog magistarskog rada, obranjenog 2004. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 

Sadržaj monografije sastoji se od 10 poglavlja, gdje nakon predgovora i uvodnog poglavlja slijedi iscrpan prikaz povijesti istraživanja spomenika VII. legije na području  rimske provincije Dalmacije. U IV. poglavlju kataloški je obrađeno svih 115 dosad poznatih spomenika VII. legije na području rimske provincije Dalmacije. Kataloški prikaz svakog spomenika donosi fotografiju, mjesto nalazišta, smještaj, dimenzije, opis, natpis i svu relevantnu literaturu u kojoj je spomenik objavljivan. V. poglavlje “Rasprava” detaljno obrađuje podjelu spomenika prema imenu legije, namjeni i mjestu nalazišta. Najbrojniju kategoriju prema namjeni čine nadgrobni spomenici (stele, are, tituli) sa 83 spomenika, potom slijedi sedam međašnih natpisa, tri sakralna i dva građevinska natpisa. Za nadgrobne spomenike autor donosi tipološki prikaz prema arhitektonskom tipu, kao i ikonografski opis. Temljito je prikazana podjela spomenika prema mjestu nalaza, gdje se posebno ističe područje Garduna (Tilurium), Ljubuškog (Pagus Scunasticus) i Solina (Salona), kao područja s najvećom koncentracijom spomenika VII. legije u rimskoj provinciji Dalmaciji. Završni dio V. poglavlja odnosi se na detaljnu epigrafičku analizu natpisa tj, na praenomen, nomen gentile, filijaciju, kognomen, tribus, domus, službu i godine života. Rezultati analiza prikazani su preglednim grafičkim prikazima. Nakon zaključka, slijede završna poglavlja kratice, izvori, literatura i detaljan epigrafički indeks. Knjiga je napisana dvojezično sa kvalitetnim engleskim prijevodom, tako da je dostupna inozemnoj znanstvenoj i kulturnoj javnosti.

U monografiji su predstavljeni spomenici VII. legije na području doline Trebižata, gdje se u antičkom razdoblju nalazio Pagus Scunasticus i mansio Bigeste, poznat po velikoj koncentraciji spomenika VII. legije s natprosječnim brojem godina provedenim u službi. Na području današnjeg Ljubuškog pronađeno je 11 spomenika VII. legije na kojima se spominje 11 veterana i jedan vojnik, od kojih devetorica potječu iz Male Azije, jedan iz Makedonije, dok za dvojicu nije poznato mjesto podrijetla. Na području današnje Bosne i Hercegovine, nadgrobni spomenici VII. legije poznati su samo na području Ljubuškog. Jedan međašni natpis sa spomenom VII. legije nađen je u mjestu Vaganj kod Jajca, gdje su pripadnici VII. legije intervenirali u sporu razgraničavanja dviju autohtonih zajednica Sapuata i (—)matina.

Monografija je vrlo pregledna, zahvaljujući vrlo dobrom prijelomu i kvalitetnom tisku. Tehnički nedostatak monografije predstavljaju pojedini tipfeleri i skenirani prikazi iz CIL i starije literature, koji su znatno lošije rezolucije (kat.br. 3, 36, 44b, 69, 71, 72, 73, 78, 84, 85 i 90), te skenirane crnobijele fotografije međašnih natpisa (kat.br. 94. i 97.) Grafički prikaz 11. prikazan je obrnuto (vertical flip).

Autori fotografija u monografiji su Ante Verzotti i Ivo Dragićević.

Za znanstvenu publikaciju Spomenici VII.legije na području rimske provnicije Dalmacije / Monuments of Legio VII in the Roman Province of Dalmatia,  dr. sc. Domagoju Tončiniću uručena je 07.03.2013. ovogodišnja nagrada Hrvatskog arheološkog društva “Josip Brunšmid” za jednokratni doprinos s područja arheologije. Monografija predstavlja nezaobilazno djelo u proučavanju provincijalne arheologije rimske provincije Dalmacije.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s