Nalazi iz Otoka kod Vitine

Fibula tipa Golinjevo iz Otoka kod Vitine (foto: I.Dragicevic), Ljubaznošću ZM Sarajevo

Fibula tipa Golinjevo iz Otoka kod Vitine (foto: I.Dragicevic), Ljubaznošću ZM Sarajevo

Prilikom regulacije toka rijeke Trebižat 1901. godine, u naselju Otok kod Vitine tijekom radova nađeno je više prapovijesnih brončanih predmeta. Skupina nalaza sastojala od velike brončane fibule tipa Golinjevo, dva  seta nakita za kosu, 5 tordiranih ogrlica, tri cjevčice i nekoliko komada dugmadi. Arheološki kontekst pomenutih nalaza ostao je nepoznat, tako da se nije moglo sa sigurnošću odrediti potječu li nalazi iz grobne cjeline ili iz ostave. Nalaze iz Otoka objavio je arheolog B.Čović 1971. godine, koji je tipološkom analizom odredio njihovu kronološku i kulturnu pripadnost  u prijelaz  kasnog brončanog doba u starije željezno doba (srednjodalmatinska kulturna skupina). Nalazi iz Otoka kod Vitine čuvaju se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Brončani nalazi iz Otoka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s