Natpis iz P.Graca

Natpis iz Posuškoga Graca kod Posušja

Rimski natpis iz Posuškoga Graca

Rimski natpis iz Posuškoga Graca

Rimski natpis iz Posuškoga Graca nađen je 1980. na lokalitetu Liske, gdje ga je iskopao obrađujući zemljište Ante Begić. Posuški Gradac poznat je kao potencijalni arheološki lokalitet iz razdoblja prvih terenskih istraživanja u Hercegovini, gdje je nađeno više  primjeraka prapovijesnih i antičkih nalaza. Posuški Gradac spominje se u radovima F.Fiale, C.Patscha, J.J.Wilkesa i Ive Bojanovskog. Spomenik je objavio R.Dodig “Epigrafički spomenici iz naronitanskoga konventa” u zborniku: Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve, HAD Metković-Split-Zagreb 2003., str. 233.-252. Na natpisu se spominje Marko Servilije, sin Gaja, koji je bio konzul, član kolegija VIIviri epulones i carski namjesnik legatus Augusti pro praetore za provinciju Ilirik. Marko Servilije visoki je rimski dužnosnik i Augustov namjesnik provincije iz razdoblje prije velikog ustanka u Iliriku od 6. do 9. po. Kr. Epigrafički spomenici i ostaci rimske arhitekture svjedoče o vrlo ranoj ranoj prisutnosti Rimljana na području Posuškog i Imotskog polja, koja su pripadala Delmatima. Rana rimska prisutnost na ovom području ukazuje na učinkovost Oktavijanovog pohoda protiv Delmata i ostalih etnija, kao i kasnije vojne kampanje u Dalmaciji pod Tiberijem u razdoblju od 11. do 9. pr. Kr.

Natpis M.Servilija

M(arco) Servilio C(ai) f(ilio) co(n)[s(uli)] / VIIvir(o) epulon(um) leg(ato) / pr(o) pr(aetore) / Caesaris Augu(sti)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s