Rimski tijesak za grožđe u Hercegovini

Premda nemamo izravnih pisanih podataka o vinogradarstvu na području provincije Dalmacije, u čijem se sklopu nalazila i Hercegovina, o njegovu razvoju možemo djelomice saznati na temelju arheoloških ostataka. Među njima zanimljivi su pronalasci tijesaka (preša, turnjača, torkulara) za grožđe. U Hercegovini najpoznatiji je nalaz tijeska u Mogorjelu, koji je opisao i rekonstruirao sedamdesetih godina dr. Ivo Bojanovski. Pripada je starijem tipu tijeska koji je opisao Katon u 2. st. pr. Kr. Radili su na principu poluge pokretane mehaničkim putem. Na kamenim stožerima, zvanim stipites, uglavljivalo se vitlo (sucula), a iznad njega duga drvena greda (prelum), na čijem je kraju bio učvršćen ovalni drveni klip (orbis olearius). Klip je okretanjem vitla pritiskao grožđe u pletenom košu, koji je bio postavljen na kružnu kamenu ploču (area), sa žlijebom u obliku kružnice (canalis rotunda). Prikupljeni mošt grabio bi se i ulijevao u pitose, amfore i mlade kozje mješine i otpremao u posebne prostorije za vrenje (fermentaciju).

01. Torkular iz Mogorjela (Bojanovski)

Rimski torkular u Mogorjelu (prema I. Bojanovskom)

 

Međutim, manje je poznat podatak da su ostaci tijeska pronađeni na nekoliko lokaliteta u Hercegovini – Višići, Čerin, Ljubuški i Bihovo kod Trebinja. Riječ je o kamenim arejama, s kružnim kanalom za otjecanje vina. U Višićima, gdje je otkopana velika villa rustica, promjer areje iznosio je 85 cm, a žlijeba za otjecanje vina pet cm. Ona u Mogorjelu, koja je bila znatno oštećena, imala je promjer 90 cm. Stoga je Bojanovski areju iz Višića ugradio u rekonstruirani tijesak u Mogorjelu.

02. Areja iz Višića, sada u Mogorjelu

Areja iz Višića, sada u Mogorjelu

U dvorištu Župnoga ured Čerin čuva se kamena areja od tijeska čiji je promjer 90 cm.

03. Kamena areja iz Čerina

Kamena areja u Čerinu

U proljeće 2012. u Ljubuškom je, na predjelu zvanom Plantaža, pronađena također kamena areja za tiještenje vina promjera 100 cm, čiji je žlijeb širok pet cm (sl. 5).

04. Areja pronađena u Ljubuškom

Areja pronađena u Ljubuškom

U Bihovu kod Trebinja podložak za tiještenje bio je četvrtasta oblika.

Može se postaviti pitanje, jesu li ostaci pronađenih tijesaka služili za preradu vina ili ulja? Naime, dr. Ivo Bojanovski, koji je istražio i rekonstruirao tijesak u Mogorjelu, piše da je riječ o uljari, čiji je kapacitet bio tri do četiri tisuće litara ulja. Ipak, dopušta da se pored pogona za ulje nalazio i tijesak za grožđe. Arheolozi nisu uvijek sigurni za što je tijesak služio jer nije bilo razlike u konstrukciji preše za vino od one za ulje. Međutim, treba imati na umu da maslinarstvo nije bilo razvijeno u Hercegovini u rimsko doba.Masline traže toplije uvjete od loze. Starija maslinova stabla u antici mogla su preživjeti temperaturu do -11, ali su mlađa stradavala već iz -7 stupnjeva. Loza je mogla podnijeti temperaturu i do -18°. Usto, mnogi kameni spomenici iz antike, pa i srednjega vijeka, imaju prizore loze i grožđa. Nije poznat nijedan spomenik s reljefom masline ili branja maslina. Kult zaštitnika vina i vinove loze – boga Libera, dobro je potvrđen u Hercegovini. U Ljubuškom su pronađena tri natpisa u slavu boga Libera.

ožujak 2014.                                                                                          R. Dodig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s