Huremovača, Ljubuški

Arheološko iskapanje na lokalitetu Huremovača u Ljubuškom

Gema od jantara s prikazom Boga Silvana (foto M.Rašić)

Gema od jantara s prikazom Boga Silvana (foto M.Rašić)

Na lokalitetu Huremovača, nedaleko od arheološkog nalazišta Gračine, otkriven je još jedan potencijalni antički arheološki lokalitet na području općine Ljubuški. Tijekom izvođenja zemljanih radova na lokalitetu Huremovača, izvođači radova su uočili veću količinu keramičkih i staklenih fragmenata, nakon čega su radovi obustavljeni. Izvođači radova kontaktirali su Franjevački samostan na Humcu, nakon čega su fra Milan Jukić, kustos franjevačke arheološke zbirke i arheolog Mirko Rašić iz Ljubuškoga, organizirali arheološko iskapanje na pomenutom lokalitetu. Nađeno je više keramičkih ulomaka različitih posuda, pretežno ulomaka terra sigilate, jedna keramička lucerna (svjetiljka) s pečatom proizvođača “L.L.C.” s kraja I. st. po. Kr. i više ulomaka stakla. Prema riječima arheologa M. Rašića među nalazima se ističe primjerak rijetke geme od jantara s prikazom boga Silvana i ulomak antičke kamene plastike. Sudeći prema nalazima, vjerojatno se na Huremovači nalazio gospodarski objekt, koji je usko povezan s lokalitetom Gračine. Nastavak istraživanja planiran je u narednim mejsecima.

Arheološko istraživanje na lokalitetu Huremovača, Ljubuški, svibanj 2014.

Arheološko istraživanje na lokalitetu Huremovača, Ljubuški, svibanj 2014.

Antička keramička lucerna (svjetiljka) s pečatom LLC, 1. st. po. Kr. (foto M.Rašić)

Antička keramička lucerna (svjetiljka) s pečatom LLC, 1. st. po. Kr. (foto M.Rašić)

 

1 thought on “Huremovača, Ljubuški

  1. ne zove se taj prostor huremovaca nego urmovača, arheolog marko vego taj lokalitet povezuje s humačkom pločom i župom urma prije 70 godina a ovaj rašić samo kopira već prije nađene i opisane lokalitete kao što je slučaj i s skeniranjem arheološkog nalazišta gračine ivo bojanovski je to već sve opiaso što oni skeniraju sad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s