Potkuk – G. Bitunja

Srednjovjekovno groblje Potkuk u Gornjoj Bitunji

Potkuk, Gornja Bitunja, Berkovići

Srednjovjekovno groblje Potkuk, Gornja Bitunja, Berkovići

Srednjovjekovno groblje Potkuk nalazi se u naselju Gornja Bitunja (Zabrđe), koje danas administrativno pripada općini Berkovići, a prije rata pripadalo je općinskom području Stoca. Nalazište je udaljeno oko 9 km od središta Stoca, odakle  je najpovoljniji put prema Gornjoj Bitunji. 

Lokalitet Potkuk registriran je u Arheološkom leksikonu BiH, Tom III, pod brojem 20.433, a u Gornjoj Bitunji poznata su još tri lokaliteta s bilizima Lokve, Zakuk i Baba. Na manjoj zaravni, južno od velike krečnjačke stijene Kuk, registrirana su 243 monolitna nadgrobna spomenika u obliku ploča, sanduka i sljemenjaka. Nadgrobni spomenici koncentrirani su u dvije veće skupine, istočnu sa 137 spomenika i zapadnu sa 66 spomenika. Ostali spomenici nalaze se uz sjeverni i južni rub lokaliteta. U istočnoj skupini ukrašeno je 25 spomenika, među spomenicima zapadne skupine ukrašeno je njih 16, te 5 spomenika na sjevernom i sjeveroistočnom dijelu grobišta. Među ukrasnim motivima na spomenicima prevladavaju tordirane trake, vitice, bordure, arkade, križevi, zoomorfni likovi i  scene lova.

Potkuk, Gornja Bitunja, Berkovići Srednjovjekovno groblje, bilig, stećak, UNESCO

Potkuk, Gornja Bitunja, Berkovići
Srednjovjekovno groblje, bilig, stećak, UNESCO

Većina nadgrobnih spomenika položena je u smjeru istok-zapad, a na cijelom groblju nazire se organizacija nadgrobnih spomenika u redove. Od 243 spomenika tek je jedna petina ukrašena motivima, a iz kvalitete izvedbe reljefnih prikaza vidljivo je djelovanje nekoliko klesara (kovača). Velika krečnjačka stijena Kuk služila je klesarima Potkuka kao kamenolom (majdan), a sjevernije od Kuka nalazi se manje grobište Zakuk s 9 nadgrobnih spomenika, gdje su i ostaci srednjovjekovne crkve. Na području Gornje Bitunje poznato je srednjovjekovno grobište Baba (25 nadgrobnih spomenika) i Lokve (7 spomenika). Srednjovjekovna grobišta Bitunje bila su aktivna od kraja 14. do početka 16. stoljeća.

Potkuk, Gornja Bitunja, Berkovići Srednjovjekovno groblje, bilig, stećak, UNESCO

Potkuk, Gornja Bitunja, Berkovići
Srednjovjekovno groblje, bilig, stećak, UNESCO

Područje Bitunje spominje se prvi put 1442. u dokumentima dubrovačkog arhiva u svezi otimačine stoke dvaneastorice ljudi Grgura Šimrakovića. Bitunja je pripadala srednjovjekovnoj župi Dubrave, koja se spominje na brojim mjestima u dokumentima dubrovačkog arhiva. Imajući u vidu povijesne i umjetničke kriterije srednjovjekovnog groblja Potkuk, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BIH proglasila je Odlukom iz 2007.  lokalitet Potkuk nacionalnim spomenikom. Srednjovjekovno groblje Potkuk uvršteno je u ljeto 2016. na popis svjetske baštine UNSECO-a.

Potkuk, Gornja Bitunja, Berkovići Srednjovjekovno groblje, bilig, stećak, UNESCO

Potkuk, Gornja Bitunja, Berkovići
Srednjovjekovno groblje, bilig, stećak, UNESCO

Sadašnje stanje lokaliteta Potkuk

Do lokaliteta Potkuk stiže se regionalnom cestom Stolac-Ljubinje. Iz smjera Stoca skreće se prije prijevoja Žegulje na vrlo uski i nepregledni put do udoline rijetko naseljenog zaseoka Zabrđe u Gornjoj Bitunji. U samom mjestu nema nikakvih oznaka, niti informativnih tabli koje upućuju na lokalitet Potkuk. U području Lokve skreće se makadamskim putem, gdje se pored malog grobišta Lokve uskim putem (oko 500m) kroz ograde i njive stiže do lokaliteta Potkuk. Unatoč činjenici da se groblje Potkuk nalazi na Popisu svjetske baštine UNSECO-a, cijelo područje zaraslo je u draču, kupinu i divlje raslinje, a istočni dio lokaliteta zarastao je u visoku šumu (fotografije u prilogu). Pristupna putača do Potkuka na mjestima je neprohodna, a sam lokalitet se ne može u cjelosti sagledati zbog bujne vegetacije koja ga prekirva u svim dijelovima. Pojedini spomenici su utonuli u tlo, a pojedini su oboreni iz provbitnog položaja, stoga su na lokalitetu potrebni konzervatorski i zaštitni radovi. Imajući u vidu činjenično stanje na terenu, ostaje otvoreno pitanje hoće li svi bosanskohercegovački lokaliteti nedovano uključeni na Popis svjetske baštine UNESCO-a uspjeti održati postojeći status?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s