Istraživanja u Docima

Šipkova glavica, Doci, Gornja Vitina, lokalitet prije početka arheoloških istraživanja

Šipkova glavica, Doci, Gornja Vitina, lokalitet prije početka arheoloških istraživanja

Arheološka istraživanja u Docima, Gornja Vitina, Ljubuški

Tijekom studenog 2013. otpočele su pripreme i izvođenje sustavnog terenskog iskopavanja na lokalitetu Šipkova glavica, u zaseoku Doci, koji pripada naselju Gornja Vitina, općina Ljubuški. Lokalitet Šipkova glavica u Docima poznat je u stručnoj literaturi kao potencijalni kasnoantički lokalitet, zahvaljujući iskopavanjima Ćire Truhelke iz 1893. (GZM, Knjiga IV., Sarajevo 1893. str. 676-677). Na pomenutom mjestu pronađena je monumentalna stela M. Antonija Maksima, signifera XI. legije Claudia pia fidelis, potom starokršćanska crkva, koju  je Truhelka interpretirao kao mogući ortatorij (AL BiH Tom III, 25.54, str. 322). Nekoliko stotina metara istočnije od Šipkove glavice, nalazi se bazilika koju je 1956. istraživao Dimitrije Sergejevski (AL BiH Tom III, 25.55, str. 322). Na Šipkovoj glavici pronađeno je više primjeraka starokršćanske arhitektonske plastike, koji se sada nalaze izloženi u stalnom postavu zbirke Franjevačkog muzeja na Humcu. Nakon što je Ć.Truhelka pronašao postament oltarske menze i prozorski stupić (sada smješten u ZM, Sarajevo), tadašnji vlasnik parcele Vice Jurič pronašao je uz nadzor fra Jerke Borasa nekoliko arhitektonskih ulomaka starokršćanske crkvice (sada u Muzeju na Humcu). Sve dosad poznate primjerke starokršćanske arhitektonske plastike, koji su pronađeni na lokalitetu Šipkova glavica, obradio je arheolog Arheološkog muzeja u Zadru, Jakov Vučić (Vučić, VAHD, sv.97, Split, 2005.) Dosad su na Šipkovoj glavici pronađena 2 cijela imposta, 3 ulomka imposta, 2 prozorska stupca i 4 ulomka prozorskih stupaca. Prema Vučiću, izvedba i stil ukrašavanja arhitektonske plastike na starokršćanskoj crkvici Šipkova glavica, upućuju na rad naronitanskih radionica, s datacijom u VI. st. po. Kr.

Tlocrt starokršćanskog objekta na Šipkovoj glavici prema Ć.Truhelki iz 1893.

Tlocrt starokršćanskog objekta na Šipkovoj glavici prema Ć.Truhelki iz 1893.

Arheološka istraživanja 2013.

U organizaciji magistra arheologije Mirka Rašića iz Ljubuškog, pokrenuto je sustavno iskopavanje lokaliteta Šipkova glavica u Gornjoj Vitini, nedaleko od Ljubuškog. Istraživačkoj kampanji pridružila se skupina studenata Odsjeka za arheologiju, Sveučilišta u Mostaru, te profesori dr.sc. Dario Vujević i dr.sc. Tomislav Fabijanić sa Sveučilišta u Zadru, koji su gostujući predavači studentima arheologije u Mostaru. Ovogodišnja kampanja trajala je od 11.11. do 16.11.2013, daljnja istraživanja biti će nastavljena u proljeće 2014. Već na samom početku istraživanja, ustanovljeno je kako se zapravo crkvica koju je Truhelka istraživao, nalazi ukomponirana u sklopu jednog znatno većeg kasnoantičkog kompleksa. Rašić ističe kako je potvrđen niz pogrešaka odnosno propusta istraživača Ć.Truhelke, koji će biti objavljeni po završetku iskopavanja s novim interpretacijama. Istraživački tim podijelio se u dvije radne grupe, prva grupa radila je na iskopavanju starokršćanskog objekta, dok je druga istraživala kasnoantičku grobnicu udaljenu dvadesetak metara istočno. Treći dan nakon  istraživanja kasnoantičke grobnice, koja se nalazila iznad površine zemlje, otkrivena su ispod nje još dva kasnoantička groba, izrađena od spolija nekog starijeg antičkog objekta. U jednom grobu pronađeni su kosti mlađe osobe (oko 15 godina starosti), te brončana pojasna kopča svojstvena za drugu polovicu V. st. U drugom grobu pronađeni su ostaci odrasle osobe, te dvije pojasne kopče i češalj izrađen od kosti. Svi predmeti su trenutno na konzervaciji, nakon čega će biti smješteni i izloženi u zbirci Franjevačkog muzeja na Humcu. Daljnji cilj kampanje biti će potpuno arheološko istraživanje objekta na Šipkovoj glavici, potom konzervacija i prezentacija široj javnosti. Rezultati dosadašnjih istraživanja predstaviti će se na znanstvenom skupu u Spomen 130 godina Muzeja na Humcu s temom “Kulturno povijesna baština općine Ljubuški”, koji je planiran  za kraj ožujka 2014. M.Rašić je istaknuo važnost ovih istraživanja u daljnjem proučavanju bogate kulturno povijesne baštine općine Ljubuški, koja je dugi niz godina zapostavljena u istraživačkom smislu. Gotovo 34 godine nakon istraživanja rimskog kompleksa Gračine na Humcu, ponovo su pokrenuta sustavna istraživanja jednog potencijalnog arheološkog nalazišta u općini Ljubuški. Na kraju kolega Rašić se zahvalio svim kolegicama i kolegama koji su svojim sudjelovanjem dali doprinos pomenutoj kampanji i gospodinu Toniju Juriču, sadašnjem vlasniku parcele Šipkova glavica, koji ustupio posjed u svrhu arheoloških istraživanja.

Istraživanje kasnoantičkih grobova u Docima

Istraživanje kasnoantičkih grobova u Docima

Istraživački tim 2013.

Istraživački tim 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s