Natpis iz Tasovčića

Natpis iz Tasovčića, smješten u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Natpis iz Tasovčića, smješten u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Najstariji latinski epigrafski natpis u Bosni i Hercegovini pronađen je na lokalitetu Nerezi, u mjestu Tasovčići blizu Čapljine. Kameni natpis pronađen je u drugoj polovici 19. stoljeća, prilikom kultivacije zemljišta na mikrolokaciji Crkvine (Nerezi), gdje su mještani kontinuirano pronalazili numizmatičku građu, ostatke antičkog građevinskog materijala, ulomke mozaika, hipokausta i amfora. Zahvaljujući tadašnjem učitelju iz Tasovčića, gospodinu M.Hrgiću, natpis je 13.04.1899. predan Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je izložen u stalnom muzejskom postavu antičke zbirke. Natpis je objavio Carl Patsch u čuvenom izdanju brandenburške akademije, Corpus Inscriptionum Latinarum (skraćeno CIL), pod brojem CIL III, 14625. Unatoč oštećenjima, natpis je dobro vidljiv u sva 3 retka :

Imp(eratori) Caesari divi f(ilio) /  Sicilia recepta C. Papius Cels(us) / M.Papius Kanus fratres

Spomenik su podignuli braća Papii u čast Oktavijanovoj pobjedi nad Pompejem, nakon pomorske bitke kod Naulochusa ( 03.IX.36. pr. Kr.) i osvajanja Sicilije. Natpis svjedoči o ranom italskom doseljavanju u šire područje Narone, gdje su se italski doseljenici (kolonisti) organizirali u konvent rimskih građana (conventus civium Romanorum). Spomenik iz Tasovčića može se datirati u 36./ 35. pr. Kr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s