Natpis iz Tasovčića

Natpis iz Tasovčića, smješten u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Natpis iz Tasovčića, smješten u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Najstariji latinski epigrafski natpis u Bosni i Hercegovini nađen je na lokalitetu Nerezi, u mjestu Tasovčići blizu Čapljine. Kameni natpis nađen je krajem 19. stoljeća, prilikom kultivacije zemljišta na mikrolokaciji Crkvine (Nerezi), gdje su mještani kontinuirano pronalazili numizmatičku građu, ostatke antičkog građevinskog materijala, ulomke mozaika, hipokausta i amfora. Zahvaljujući tadašnjem učitelju iz Tasovčića, gospodinu M.Hrgiću, natpis je 13.04.1899. predan Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je izložen u stalnom muzejskom postavu antičke zbirke. Natpis je objavio Carl Patsch u čuvenom izdanju brandenburške akademije, Corpus Inscriptionum Latinarum (skraćeno CIL), pod brojem CIL III, 14625. Unatoč oštećenjima, natpis je dobro vidljiv u sva 3 retka :

Imp(eratori) Caesari divi f(ilio) /  Sicilia recepta C. Papius Cels(us) / M.Papius Kanus fratres

Spomenik su podignuli braća Papii u čast Oktavijanovoj pobjedi nad Pompejem, nakon pomorske bitke kod Naulochusa ( 03.IX.36. pr. Kr.) i osvajanja Sicilije. Natpis svjedoči o ranom italskom doseljavanju u šire područje Narone, gdje su se italski doseljenici (kolonisti) organizirali u konvent rimskih građana (conventus civium Romanorum). Spomenik iz Tasovčića može se datirati u 36./ 35. pr. Kr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s