Kaciga iz Radišića

Brončana kaciga iz Radišića

Brončana kaciga iz Radišića (foto: I.Dragicevic)

Brončana kaciga iz Radišića (foto: I.Dragicevic)

Na području Bosne i Hercegovine dosad su evidentirana 24 primjerka brončanih kaciga različitih tipova, koje su izrađene tijekom starijeg željeznog doba, a u uporabi se zadržavaju u dijelu mlađeg željeznog doba. U Hercegovini je nađeno 14 primjeraka brončanih kaciga i veći broj fragmenata, koje potječu s deset različitih nalazišta. 

Nekoliko kaciga nađeno je tijekom arheoloških istraživanja, koje potječu iz željeznodobnih grobnih cjelina ili iz naselja. Veći dio kaciga nađen je kao slučajni nalaz bez detaljnijih podataka o kontekstu i okolnostima nalaza. Na hercegovačkom području dominiraju varijante kaciga tipa III-A, koje su u novijoj literaturi poznate pod nazivom ilirske kacige. Visoka zastupljenost ilirskih brončanih kaciga evidentna je na delmatskom području (kraška polja između rijeke Krke i Neretve) i na području južnoprimorske skupine. U skupinu ilirskih kaciga III-A2-a pripada primjerak nađen  2. siječnja 1900. u grobnoj cjelini na posjedu J.Šumelja u naselju Radišići kod Ljubuškog. U grobnoj cjelini nađeno je oko 20 primjeraka vrhova željeznih sulica i kopalja, fibule i ostaci keramičkog posuđa, te oštećena brončana kaciga unutar koje se nalazila lubanja smještena na ostacima skeleta pokojnika. Grobni inventar iz Radišića ukazuje na ratnički ukop. Kaciga iz Radišića pokazuje slične tipološke osobine sa onima koje su nađene u mjestima Ritke Liske – Crvenice kod Duvna, Grude, Vranjevo selo kod Neuma, Kačanj i Plana kod Bileće.

Fotografija kacige iz Radišića prije restauracije. (Foto: Arhiv FSH, Ljubuški)

Fotografija kacige iz Radišića prije restauracije. (Foto: Arhiv FSH, Ljubuški)

Brončana kaciga tipa III A2-a iz Radišića  ima zaobljen oblik, izražene trokutaste paragnatide s šiljastim završetkom i štitnikom za vrat. Na lijevoj paragnatidi vidiljiva su višestruka oštećenja uzrokavana zasjecanjem nekog sječiva, vjerojatno nastala kao rezultat bliske borbe. Na vrhu desne paragnatide očuvana je rupica za vezivanje kacige, dok je drugi vrh prilično oštećen. Na čeonom dijelu nalazi se nosač perjanice, gdje su prema stražnjem dijelu smještena dva istaknuta rebra trokutastog presjeka kao ojačanja kalote kacige. Rubni dio kacige ukrašen je imitacijama kuglica. Kaciga je visoka 23 cm, promjer iznosi 21 cm, a četvrtasti otvor za lice širok je 10 cm. Brončana kaciga iz Radišića izložena je u stalnom muzejskom postavu na Humcu. Skupina dosad poznatih Ilirskih kaciga s područja BiH obrađena je u radu M.Blečić Kavur/A.Pravidur – Ilirske kacige s područja BiH, GZM br.53, Sarajevo, 2012., koji donosi tiplošku i kronološku obradu, te analizu i detaljan opis svih poznatih primjeraka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s