Arheološko iskapanje u Knešpolju

Arheološko iskapanje na lokalitetu Varda u Knešpolju, Široki Brijeg

Varda

 

Počelo je arheološko iskapanje na lokalitetu Varda, u selu Knešpolju, Široki Brijeg, neposredno uz magistralnu cestu Mostar – Široki Brijeg, pod vodstvom mag. arh. Maje Soldo. U “Arheološkom leksikonu BiH 3” u Vardi su registrirana tri lokaliteta: Prapovijesni tumuli (24.374), ostaci rimske nekropole (24.375) i srednjovjekovna nekropola (24.376). Sama nekropola bila je obrasla grmljem i korovom, tako da veći broj stećaka nije bio vidljiv. Zato njihov broj varira, od 155 (Š. Bešlagić, Stećci, 307) do 198 (ALBiH 3, 307). Međutim, davno prije toga V. Radimsky (GZM VI, 1894, 443) spomenuo je na Vardi 265 grobova. Nakon čišćenja grobišta pokazalo se da je Radimsky bio u pravu. Usto, on je zabilježio sa sjeverne strane nekropole pravokutni objekt građen od sedrenih blokova, na kojem je bio jedan poklopac kasnoantičkoga sarkofaga i još jedan ulomak. Nažalost, poklopcima se danas gubi trag. Stoga je odabran upravo sjeverni dio nekropole za početak istraživanja, gdje su unutar objekta otkrivena dva groba i nekoliko keramičkih nalaza. Pretpostavlja se da je u pitanju objekt sakralnoga karaktera, no zasad je rano govoriti nešto konkretnije.

Maja Soldo, mag. arh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s