Čovječja ribica na bilizima?

Nas srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima bilizima (stećcima) postoji čitav niz predstava koje možemo svrstati u “životinjski svijet”. Dosta je zaviriti u knjigu Marian Wenzel, Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo, 1965. i vidjeti crteže s prikazima ptica, jelena, konja, pasa, zmija i “fantastičnih” životinja. A ima li čovječje ribice (Proteus anguinus L.) na bilizima, pitanje je sad?
Proteus anguinus
Dr. Jasminko Mulaomerović tvrdi da ima, i to na biligu iz Boljuna kod Stoca. U članku Proteus(i) na stećcima, u: Čovjek i krš, Sarajevo, 2013, 205-209. opisao je primjer biliga s natpisom Bogavca i Taraha Boljunovića, gdje je na bočnoj strani u središnjem dijelu isklesana čovječja ribica. Klesar je prikazao pojednostavljen shematiziran reljef s glavom u obliku ribe, izduljenim tijelom, dvjema nogama u blizini glave i svinutim repom. Mulaomerović napominje da se može u Boljunima vidjeti još neke prikaze čovječjih ribica.
Boljunski bilig s ribicom
U spomenutoj knjizi M. Wenzel je, između ostalih, na T. LXXV donijela crteže biliga, čije motive je grupirala pod nazivom “Razne životinje, ribe i zmije”, te T. LXXVI s motivima pod nazivom “Zmajevi i druge fantastične životinje”. Na trima bilizima (pod br. 5, 6 i 10) nalaze se gotovo identični likovi životinje, rad očito jednoga klesara (kovač Grubač). Njih Wenzel opisuje kao zmajeve.
Čovječje ribice u Boljunima
Ipak, tri životinje iz Boljuna razlikuju se od sedam drugih životinjskih predstava (Hodovo, Glumina, Slivno Ravno, Blidinje i dr.), ma bile one zmije ili zmajevi. Moguće da su klesaru čovječje ribice poslužile kao simbol životinje, koja ima vezu s podzemljem i drugim svijetom?
Radoslav Dodig svibanj 2014.

1 thought on “Čovječja ribica na bilizima?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s