Illyrica Antiqua 2

Illyrica Antiqua 2 In honorem Duje rendić Miočević

Illyrica Antiqua 2 In honorem Duje rendić Miočević

Međunarodni znanstveni skup Illyrica Antiqua 2 – In honorem Duje Rendić Miočević održao se u Gradskoj vijećnici grada Šibenika od 12. do 15. rujna 2013. Skup je organiziran u čast istaknutom hrvatskom arheologu i akademiku Duji Rendiću Miočeviću (1916-1993). Organizatori skupa su Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Muzej grada Šibenika i Arheološki muzej Zagreb.  Continue reading