In memoriam T. Glavaš

In memoriam Tihomir Glavaš

U subotu 2.10.2021. nakon duže bolesti u 70-oj godini života preminuo je povjesničar, arheolog, muzealac i konzervator Tihomir Glavaš. Rođen je 1. siječnja 1951. u mjestu Drinovci, općina Grude, gdje je preminuo i pokopan. Diplomirao je studije povijesti i latinskog jezika s rimskom književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1975., nakon čega se zaposlio kao kustos za kasni srednji vijek u Odjelu za arheologiju Zemaljskog muzeja BiH, gdje je proveo veći dio radnog vijeka.

Continue reading

Preminuo prof. B. Marijan

In Memoriam Boško Marijan

In Memoriam Boško Marijan

Nakon duge i teške bolesti u  Vinkovcima je u 58. godini života preminuo arheolog dr.sc. Boško Marijan. Rođen je 15. 03. 1956. u Priluci kod Livna. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Livnu, a diplomirao je na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 1979. godine. Magistrirao je 1986. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, s temom “Kulturne grupe brončanoga doba centralno-ilirskoga područja i njihov odnos prema kasnijim ilirskim plemenima”. 1997. godine obranio je disertaciju “Željezno doba na području istočne Hercegovine” na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  Do početka rata u Bosni i Hercegovini radio je u Zemaljskom muzeju u Sarajevu kao kustos za željezno i rano antičko doba. Tijekom ratnih godina kratko radi u Livnu, potom u Zavičajnom Muzeju u Županji. Sudjelovao je u više arheoloških istraživanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Boško Marijan bavio se željeznim dobom i helenizmom na srednjodalmatinskom i južnojadranskom području. Prof. Marijan predavao je na prediplomskom i diplomskom studiju arheologije na Sveučilištu u Zadru, od 2003. do 2010. predavao je kolegije prapovijesne arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i od 2008. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Nažalost, teška bolest ga je od 2010. onemogućila u daljnjem profesorskom i istraživačkom radu.

Opširniji životopis možete pročitati na linku zadarskog Sveučilišta: http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=1294

Link za znanstvenu bibliografiju: http://biblio.irb.hr/lista-radova?autor=266893