Gradinski lokalitet Ograđ

Gradinski lokalitet Ograđ na brdu Kvanj

Gradinski lokalitet Ograđ (Ograć) nalazi se na iduženom brdu Kvanj (mjesto Hodbina, Mostar), koje oštro zadire u nizinu između rijeke Neretve i Bunice. Prve podatke o lokalitetu Ograđ objavio je pionir bosanskohercegovačke arheologije W. Radimsky 1891. godine, istražujući prirodna obilježja i arheološki potencijal šireg mostarskog područja. Continue reading

Goti u Mostaru!?

U časopisu Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru ISTRAŽIVANJA, br. 5, Mostar, 2010. objavljen je članak I. Pašića “Gotizmi grada Mostara i župe Večerić” (17-36). Kako se radi o sveučilišnom časopisu, a pisac je profesor historije staroga vijeka (u međuvremenu postao akademikom made in Novi Pazar), smatramo da se treba ovlaš osvrnuti na navedeni članak, jer pisac u sažetku na početku piše da primjenjuje “historijsku, arheološku, lingvističku i onomastičku metodu” u svojim istraživanjima. Vjerujući u genetička istraživanja kako je 20 posto Bošnjaka gotske krvi, krenuo je pronaći gotske potomke u Mostaru. A kako će mu pomoći arheologija? Continue reading